Issue 2

Experimental study of synthetic polymeric materials as a basis for developing advanced carrier matrices for cultivating limbal stem cells

Year - Volume - Issue
Authors
Vadim V. Karpovich, Alexey N. Kulikov, Sergey V. Churashov, Valery F. Chernysh, Stepan G. Grigoriev, Miralda I. Blinova, Yulia A. Nashchekina, Olga I. Aleksandrova, Yulia I. Khorolskaya, Pavel O. Nikonov, Ekaterina S. Tsobkallo, Olga A. Moskalyuk, Alexander S. Melnikov, Pavel Yu. Serdobintsev, Tatiana V. Mashel, Galina A. Pisugina, Daria A. Perepletchikova, Dmitry A. Khoroshikh
Heading
Article type